Vítam  Vás  na  mojej  stránke.  Je  určená  každému,  kto  má  záujem  si  skrášliť  svoj  interiér   bytu,  či priestor  v zamestnaní.

Projekt  STAVIAME  SPOLU  MOSTY  II

Vernisáž projektu Staviame spolu mosty , ktorú organizovala AV Mobilita n.o. , ktorá sa uskutočnila v Inchebe.
Prezentovaný boli účastníci projektu a ich tútori , a taktiež výtvarné diela.
Prezentované boli aj moje diela ,ktoré skončili ako druhé najlepšie . Mojím tútorom bola Mgr.Kvetoslava Holická s ktorou som spolupracoval na tomto projekte .

 

ABSTRAKTNÉ UMENIE

Abstraktné umenie je nefiguratívne umenie, ktoré nezobrazuje žiadny predmet, človeka, krajinu, vyjadruje sa len zostavou farebných škvŕn, plôch, čiar, geometrických prvkov ap. Základnými priekopníkmi abstraktného umenia boli Kazimír Malevič a František Kupka

Niektorí umelci a kritici navrhujú hovoriť tu skôr o konkrétnom umení, čím by sa podčiarklo, aký dôraz diela kladú na vlastný materiál, a zdôraznilo sa, že takto chápané dielo sa nevzťahuje na nijaký vonkajší vzor a stáva sa svojbytným konkrétnym predmetom.

Abstraktné umenie tvorí viacero prúdov, základné delenie je na lyrickú abstrakciu a geometrickú abstrakciu.

  • .

Vyber si svoj obraz

 


 

 

Sclerosis multiplex

Skleróza multiplex

  Skleróza multiplex je závažným ochorením nervového systému. Naše nervy, ako je všeobecne známe, sú tvorené z obrovského množstva nervových buniek. Nanešťastie pre nás sa tieto bunky po diferenciácii nedelia. V praxi to znamená, že počas vývinu bunka dôjde do štádia, kedy je schopná...